מומחה לשידורים חיים, צילום, עריכה, כיתות היברדיות לחינוך ויועץ מקצועי

I get the perfect shot, every time!

מומחה לשידורים חיים, צילום, עריכה, כיתות היברדיות לחינוך ויועץ מקצועי

I get the perfect shot, every time!